Text Resize

-A +A

DR VIKAS CHOUDHARY

Specialization : sanskrit
MODEL STUDT CENTRE (REGIONAL CENTRE), UDAIPUR 6000

Courses Tought

Course CodeCourseProgramme
SA-03Kavya tatha Sanskrit Sahitya ka ItihaasBachelor of Arts Programme (Pass Course) Lateral Entry 2nd Year
SA-04Gadh, Samaj Prakaran tatha NibandhBachelor of Arts Programme (Pass Course) Lateral Entry 2nd Year
SA-03Kavya tatha Sanskrit Sahitya ka ItihaasBachelor of Arts Programme (Pass Course)(GE/CS/IT/HM) Lateral Entry 2nd Year
SA-04Gadh, Samaj Prakaran tatha NibandhBachelor of Arts Programme (Pass Course)(GE/CS/IT/HM) Lateral Entry 2nd Year
SA-05Natak evam VyakaranBachelor of Arts Programme (Pass Course)(GE/CS/IT/HM) Lateral Entry
SA-05Natak evam VyakaranBachelor of Arts Programme (Pass Course) Lateral Entry
SA-05Natak evam VyakaranBachelor of Arts Programme (Pass Course)(GE/CS/IT/HM) Lateral Entry 3rd Year
SA-05Natak evam VyakaranBachelor of Arts Programme (Pass Course) Lateral Entry 3rd Year
SA-01Natak, Katha, Sahitya, Chhand evam AlankarBachelor of Arts Additional Sanskrit
SA-02Bhartiya Sanskriti ke Tatv, Pad, Sahitya, Anuvad evam VyakaranBachelor of Arts Additional Sanskrit
SA-03Kavya tatha Sanskrit Sahitya ka ItihaasBachelor of Arts Additional Sanskrit
SA-04Gadh, Samaj Prakaran tatha NibandhBachelor of Arts Additional Sanskrit
SA-05Natak evam VyakaranBachelor of Arts Additional Sanskrit
SA-01Natak, Katha, Sahitya, Chhand evam AlankarBachelor of Arts Programme (GE/CS/IT/HM)
SA-02Bhartiya Sanskriti ke Tatv, Pad, Sahitya, Anuvad evam VyakaranBachelor of Arts Programme (GE/CS/IT/HM)
SA-01Natak, Katha, Sahitya, Chhand evam AlankarBachelor of Arts Programme (Pass Course)
SA-02Bhartiya Sanskriti ke Tatv, Pad, Sahitya, Anuvad evam VyakaranBachelor of Arts Programme (Pass Course)
SA-03Kavya tatha Sanskrit Sahitya ka ItihaasBachelor of Arts Programme (Pass Course)
SA-04Gadh, Samaj Prakaran tatha NibandhBachelor of Arts Programme (Pass Course)
SA-03Kavya tatha Sanskrit Sahitya ka ItihaasBachelor of Arts Programme (GE/CS/IT/HM)
SA-04Gadh, Samaj Prakaran tatha NibandhBachelor of Arts Programme (GE/CS/IT/HM)
SA-05Natak evam VyakaranBachelor of Arts Programme (GE/CS/IT/HM)
SA-05Natak evam VyakaranBachelor of Arts Programme (Pass Course)
CIJ-01Falit Jyotish ka Saidhantik GyanCertificate in Falit Jyotish
CIJ-02Jyotish dwara Faladesh ki VidhiCertificate in Falit Jyotish
CIJ-03PracticalCertificate in Falit Jyotish
DPL-01Pramukh Prkrat Bhashayein evam Prakrat Sahiyta ki vividh VidhayenDiploma in Prakrit Language
DPL-02Prakrat Gadya PadyaDiploma in Prakrit Language
DPL-03Prakrat Vyakaran evam RachnaDiploma in Prakrit Language
DPL-04Pandulipi Vigyan evam Prakrat PandulipiyaanDiploma in Prakrit Language
DPL-05ProjectDiploma in Prakrit Language
MASA-05Gadya thatha KavyaMaster of Arts Sanskrit
MASA-05Gadya thatha KavyaMaster of Arts Sanskrit
MASA-06Natak thatha NatakshashtraMaster of Arts Sanskrit
MASA-06Natak thatha NatakshashtraMaster of Arts Sanskrit
MASA-07SathiyashashtraMaster of Arts Sanskrit
MASA-07SathiyashashtraMaster of Arts Sanskrit
MASA-08Aadhunik Sanskrit Sathiya ka ItihaasMaster of Arts Sanskrit
MASA-08Aadhunik Sanskrit Sathiya ka ItihaasMaster of Arts Sanskrit
MASA-09*NibaandhMaster of Arts Sanskrit
MASA-09*NibaandhMaster of Arts Sanskrit
MASA-05Gadya thatha KavyaLateral Entry in Master of Arts Sanskrit
MASA-05Gadya thatha KavyaLateral Entry in Master of Arts Sanskrit
MASA-06Natak thatha NatakshashtraLateral Entry in Master of Arts Sanskrit
MASA-06Natak thatha NatakshashtraLateral Entry in Master of Arts Sanskrit
MASA-07SathiyashashtraLateral Entry in Master of Arts Sanskrit
MASA-07SathiyashashtraLateral Entry in Master of Arts Sanskrit
MASA-08Aadhunik Sanskrit Sathiya ka ItihaasLateral Entry in Master of Arts Sanskrit
MASA-08Aadhunik Sanskrit Sathiya ka ItihaasLateral Entry in Master of Arts Sanskrit
MASA-09*NibaandhLateral Entry in Master of Arts Sanskrit
MASA-09*NibaandhLateral Entry in Master of Arts Sanskrit
MASA-01Vaidik Sahitya evam Tulnatmak Bhasa VigyanMaster of Arts Sanskrit
MASA-04Bhartiya Kavyashastra evam VyakaranMaster of Arts Sanskrit